Biuletyn IAO POLSKA” jest wydawnictwem periodycznym publikowanym w wersji elektronicznej przez Sekcję Polską IAO z myślą o członkach organizacji oraz absolwentach kursów ortodontycznych z oferty firmy IAO POLSKA oraz UNO-DENTAL (do roku 2009).

Biuletyn można otrzymywać pocztą elektroniczną – zamówienie prosimy przesłać na adres biuro@iaortho.pl

Wydawca: International Association for Orthodontics POLSKA

Pierwszy numer (lato 2009) – wzórNumer 1/09