22 grudnia 2009, wt 15:50

OKO W OKO
doktor Michael DiTolla

II wywiad z doktorem Brockiem Rondeau (rozmowa na temat problemu chrapania i obturacyjnego bezdechu sennego)

Wywiad z Brockiem Rondeau, DDS, IBO, DABCP (Kanada)
Autor: Michael DiTolla, DDS, FAGD (USA) – dyrektor ds. edukacji klinicznej i badań w ośrodku protetyczno-ortodontycznym Glidewell Laboratories; red. naczelny i kliniczny kwartalnika „Chairside” wydawanego przez Glidewell Laboratories www.glidewelldental.com/dentist/chairside/

Wywiad w wersji oryginalnej ukazał się w wydaniu wiosna 2009 czasopisma „Chairside. A Publication of Glidewell Laboratories” (Spring 2009, Volume 4, Issue 2, pp. 34-43).

Link do artykułu w wersji polskiej (PDF)…

Poprzedni, I wywiad z doktorem Brockiem Rondeau (rozmowa na temat ortodoncji dwufazowej)…