Ortodoncja dla dentystów ogólnie praktykujących – część I

lek. dent. Marcin Dolecki IAO Senior Instructor, IAO Fellow (Polska)


Zapraszamy Państwa na poświęcony rewelacyjnej metodzie korygowania zgryzu cykl seminariów, które przygotowali cenieni na świecie specjaliści z doktorem Brockiem Rondeau na czele. Unikalność tej, cieszącej się ogromnym powodzeniem metody, polega na prostocie zastosowania (nie wymaga współpracy z lekarzem ortodontą). Od czasu poprzednich kursów jest z powodzeniem stosowana w Polsce.

Doktor Brock Rondeau jest zasłużonym współpracownikiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ortopedii Szczękowej i autorem wielu publikacji, nagrodzonym za swoją działalność między innymi wyróżnieniem The Leon Pinsker Award oraz Duane Stanford, a także wybrany klinicystą roku 1993.

Szkolenia w zakresie ortopedii szczękowej prowadzi od blisko 20 lat, głównie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Hong Kongu, Australii i Wielkiej Brytanii.

Doktor Marcin Dolecki jest absolwentem łódzkiej Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny w Łodzi), prywatną praktykę prowadzi w Legionowie. Wykładowca, autor wielu publikacji, w tym dwóch książek: Wybielanie zębów oraz Marketing i zarządzanie w gabinecie stomatologicznym, wydawca i tłumacz „CRA Newsletter”, jest również uznanym autorytetem w tłumaczeniu wykładów i prezentacji z dziedziny stomatologii odbywających się w kraju i za granicą. Pamiętamy go ze wspaniałych spotkań z doktorem Howardem Farranem, doktorem Danem Fischerem, doktorem Gordonem Christensenem, serii spotkań CRA Dentistry Update oraz sesji IAO w Polsce. W roku 2001 uzyskał certyfikat instruktora kanadyjskiej organizacji szkoleniowej Rondeau Seminars doktora Brocka Rondeau w zakresie nauczania ortodoncji dla dentystów ogólnie praktykujących (Instructor of Orthodontics), w roku 2006 – tytuł starszego instruktora organizacji International Association for Orthodontics (IAO Senior Instructor), natomiast w roku 2009 – tytuł członka rzeczywistego IAO (IAO Fellow).

I wywiad z doktorem Marcinem Doleckim (wideo, lato 2009 r.)

II wywiad z doktorem Marcinem Doleckim (wideo, lato 2011 r.)

Wywiad z dr n. med. Wiesławą Stopińską (wideo, jesień 2012 r.)

Artykuł „Ciało a zgryz – wzajemne relacje” (styczeń 2013 r.)

Wyróżnienia i certyfikaty


Celem tego kursu jest nauczenie dentystów ogólnych, jak prawidłowo diagnozować i leczyć proste przypadki ortodontyczne. Kurs pokaże, jak istotne jest „leczenie uśmiechu”, leczenie ortopedyczno-ortodontyczne SSŻ oraz użycie kombinowanej techniki Straight Wire i aparatów czynnościowych. Pacjenci oczekują, że minimalne wady zgryzu będą leczone tak wcześnie, jak to możliwe. Dlatego jeśli lekarze chcą rozszerzyć swoją praktykę, muszą zyskać wiedzę w zakresie wczesnego leczenia ortopedyczno-ortodontycznego.


Brock Rondeau, DDS, IBOMoje kursy pomogły stomatologom ogólnym w całej Ameryce Północnej zwiększyć przychody z ich praktyk nawet do 100 000 dolarów rocznie. Aby odnieść sukces w swej praktyce, musisz dać matkom to, czego pragną: proste zęby ich dzieci!

WYWIAD I 20 pytań do doktora Brocka Rondeau (rozmowa na temat ortodoncji dwufazowej) – Link do artykułu w pdf

WYWIAD II (rozmowa na temat problemu chrapania i obturacyjnego bezdechu sennego) – Link do artykułu w pdfHoward Farran, DDS, FAGDFilozofia i technika Brocka Rondeau są potężną alternatywą dla tradycyjnej ortodoncji ekstrakcyjnej. Kursy Brocka dodały znakomite, nowe narzędzie do mojego „uzbrojenia”. Powinno ono być częścią również Twojego. Zdecydowanie – weź udział w tym kursie! Według mojej analizy polskiego rynku, 50 nowych przypadków ortodontycznych rocznie – to nie przesada – daje w ciągu dwóch lat 275 000 złotych*!
*5 500 złotych – to przeciętny zysk netto z 2-etapowego leczenia ortodontycznego jednego przypadku (opinia i wyliczenia z roku 2000; aktualna kalkulacja – poniżej, pod programem kursu)

Doktor Dolecki z przyjemnością odpowie na Państwa pytania dotyczące ortodoncji – prosimy pisać na adres m_dolecki@poczta.onet.pl

Lekarzy i pacjentów zapraszamy również na stronę internetową www.mojdentysta.com.pl. Można tam uzyskać informacje na temat sposobu leczenia ortopedyczno-ortodontycznego, leczenia bólów głowy, zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego (SSŻ), a także zapoznać się z publikacjami doktora Doleckiego na te tematy.

Ortodoncja dla dentystów ogólnie praktykujących – część I

Program zaakceptowany w systemie szkolenia ustawicznego PACE ze strony Academy of General Dentistry (AGD) oraz International Association for Orthodontics (IAO). Członkom IAO przyznawane są punkty w systemie IAO (CE credits) w liczbie 24 za każdą z dwóch 4-dniowych części kursu (niezależnie od punktacji lokalnej). Na terenie Polski zgłoszenia do IAO przyjmuje i informacji udziela firma IAO POLSKA, oficjalny koordynator Sekcji Polskiej IAO.

Program
(4 dni)

 1. Wstęp do kursów IAO
 2. Diagnostyka, analiza cefalometryczna
 3. Filozofia leczenia ortopedyczno-ortodontycznego – SSŻ
 4. Leczenie uzębienia mieszanego:
  • ruchomy aparat korekcyjny
  • aparat Schwarza
 5. Cefalometria jako narzędzie diagnostyczne:
  • profil pełny a profil klasyczny
  • różnice w diagnostyce
  • uwarunkowania zdrowotne a kosmetyka
 6. Piękno a zdrowie:
  • proporcje twarzy
  • projektowanie uśmiechu
  • złota proporcja
 7. Wprowadzenie do cefalometrii:
  • punkty orientacyjne
  • dostępny sprzęt cefalometryczny
  • ważne punkty, kąty, płaszczyzny
 8. Znaczenie badań klinicznych:
  • analiza Steinera
  • analiza McNamary
  • modyfikacja Harvolda
  • ocena WITS
  • Williams AP Line
  • analiza Sassouni
  • analiza łukowa Jeffersona
 9. Analiza zdjęć cefalometrycznych
 10. Cefalometria – zajęcia praktyczne (zadaniem uczestników będzie praktyczna analiza cefalometryczna)
 11. Wprowadzenie do IAO
 12. Dyskusja na temat instrumentów i materiałów ortodontycznych
 13. Praktyka postępowania z pacjentem:
  • wizyta wstępna
  • założenie karty pacjenta
  • plan leczenia
  • uzgodnienia finansowe
  • broszury edukacyjne dla pacjentów
  • zgoda na leczenie
 14. Sześć kluczy do prawidłowego zgryzu
 15. Wskazówki dotyczące zakładania aparatu korekcyjnego
 16. Rick-A-Nator
 17. Aparat stały korygujący tyłozgryz i zgryz głęboki
 18. Rola zdjęć rentgenowskich SSŻ w określeniu poprawnej pozycji kłykciowej
 19. Wprowadzenie do systemu diagnostycznego IAO:
  • wywiad z pacjentem
  • wywiad chorobowy
  • historia leczenia dentystycznego
  • klasyfikacja nieprawidłowego zgryzu
  • materiały naukowe
  • pomiary dróg oddechowych
  • analiza modeli
  • analiza cefalometryczna
  • kwestionariusz zdrowotny SSŻ
  • badanie SSŻ
  • aparat ortopedyczny
  • mechanizm systemu Straight Wire
  • badanie perio
  • plan leczenia
  • analiza rozkładu sił
  • zdjęcia rentgenowskie czaszki
 20. Nieprawidłowy zgryz – klasa I:
  • rozpoznanie
  • plan leczenia
  • mechanika
  • prezentacja przypadków klinicznych
 21. Zasady prawidłowego zakładania aparatu korekcyjnego
 22. Systemy chemoutwardzalne i światłoutwardzalne
 23. Analiza przypadków nieprawidłowo założonych aparatów
 24. Usuwanie aparatu korekcyjnego – metody, praktyczne wskazówki
 25. Zakładanie zamków ortodontycznych – zajęcia praktyczne
 26. Streszczenie 4 etapów – zmodyfikowana technika Straight Wire
 27. Druty w technice Straight Wire – wprowadzenie: .0175 Pentacat, .014 Sentalloy, .018 Sentalloy .018 x .025 Bioforce NiTi, .019 x .025 Multi Braid, .018 x .025 ze stali nierdzewnej
 28. Wyciągi elastyczne – różne typy i instrukcje użytkowania
 29. Ligatury i wyciągi międzyszczękowe – wskazania i przeciwwskazania
 30. Twin Block:
  • wskazania i przeciwwskazania
  • budowa
  • zgryz konstrukcyjny
  • metoda planowego podścielania
  • przypadki kliniczne
 31. Postępowanie z pacjentem – wskazania do praktyki ortodontycznej
 32. Wiązanie – technika i przymocowanie uzupełnienia ortodontycznego cementem
 33. Druty sekcyjne – alternatywne rozwiązania ułatwiające leczenie:
  • stal nierdzewna .012 i .016
  • wskazania i symulacje
 34. Zastosowanie miniśrub w ortodoncji
 35. Przegląd aparatów i retainerów miofunkcyjnych
 36. Test końcowy po cz. I

Ostatnia modyfikacja programu cz. I: 1 grudnia 2009 r.

NAGRANIA: Wykładowca nie wyraża zgody na filmowanie zajęć, jedynie czynności praktycznych. Możliwe jest rejestrowanie głosu (organizator nie zapewnia ani nie rejestruje zajęć).

Uczestnicy otrzymują obszerne materiały szkoleniowe przetłumaczone na język polski.

Opis i program części II kursu

Opis i program polecanego kursu doskonalącego (od września 2015)

Czy to się opłaca?
Kalkulacja dla 3 przypadków ortodontycznych

Wielu dentystów patrząc na wynikającą z opłat licencyjnych cenę kursu rozważa zapewne czy, mówiąc brutalnie, ten kurs wart jest swej ceny. Oczywiście – najlepszą odpowiedzią będzie na pewno kontakt z absolwentami tego kursu, choćby tymi, którzy przesłali swe opinie do publikacji. Jednak dla wstępnej oceny korzystne jest spojrzenie na koszty rozpoczęcia przez dentystę ogólnego przygody z ortodoncją i na zyski netto (po potrąceniu kosztów technika) z TRZECH kompletnych przypadków ortodontycznych. Są to zyski skalkulowane na umiarkowanym poziomie cenowym w jak najbardziej polskich realiach.
lek. dent. Marcin Dolecki

ZYSKI Z 1 KOMPLETNEGO PRZYPADKU*
Etapy leczenia Obliczenia Wynik
Diagnostyka 150 zł 150 zł
2 aparaty czynnościowe 2 x 450 zł 900 zł
12 wizyt aktywacyjnych 12 x 60 zł 720 zł
Aparat stały 2 500 zł 2 500 zł
12 wizyt aktywacyjnych 12 x 100 zł 1 200 zł
2 aparaty retencyjne 2 x 400 zł 800 zł
SUMA 6 270 zł
KOSZTY ROZPOCZĘCIA ORTODONCJI*
Etapy Obliczenia Wynik
2 części kursu 2 x 6 600 zł 13 200 zł
Zakup narzędzi 1 600 zł 1 600 zł
SUMA 14 800 zł
BILANS*
Etapy Obliczenia
Koszty 14 800 zł
Zysk z 3 pacjentów 18 810 zł

Jaki wniosek?


*orientacyjne kwoty minimalne

Rekomendowane laboratoria ortodontyczne*

ORTO-TECHNIKA
LABORATORIUM ORTODONCJI I PROTETYKI
Jerzy Dobosz

ul. Skłodowskiej 29/15, 55-120 Oborniki Śląskie
tel.: 606 512 484 lub 608 106 857
e-mail: orto-technika@o2.pl
www.orto-technika.pl

*członkowie IAO współpracujący w zakresie technik i aparatów przedstawianych na kursach IAO POLSKA

Opinie uczestników (10 z 88)

pokaż wszystkie opinie

„Bardzo dobry kurs. Dużo trików i ciekawych rozwiązań.”

lek. dent. Maksym Babenko (2017 r.)

„Kurs bardzo ciekawy, intensywny, dający nowe spojrzenie na stomatologię jako część medycyny ogólnej. Świadomość iż zajmujemy się nie tylko zębami i jamą ustną, ale także możemy rzutować całościowo na zdrowie i komfort pacjenta, diagnozowanie wielu schorzeń - bardzo budujące.”

lek. dent. Jowita Dziedziejko-Firlej (2017 r.)

„Kurs bardzo interesujący, poszerza wiedzę nie tylko z zakresu ortodoncji ale i fizjologii człowieka. Daje holistyczne spojrzenie na pacjenta.”

lek. dent. Dagmara Ziemska (2017 r.)

„Z wielkim zainteresowaniem powtórnie uczestniczyłam w tym kursie. Rozwiało się wiele moich wątpliwości. Ogrom wiedzy o człowieku, nie tylko o zębach. Forma swobodna, wręcz zabawna, co pozwala przetrwać tak intensywne 4 dni. Wielka zaleta - możliwość rejestrowania.”

lek. dent. Barbara Rybarczyk (2017 r.)

„Bardzo dziękuje :) To był najlepszy kurs na jakim byłam.”

lek. dent. Małgorzata Karczewska (2017 r.)

„Świetny kurs, ogromna dawka wiedzy. Dziękuje i pozdrawiam!”

lek. dent. Alicja Elwirska-Osińska (2017 r.)

„Wspaniały kurs, polecam wszystkim. Prowadzący nie pozostawia pytań bez odpowiedzi.”

lek. dent. Aleksandra Zielińska (2017 r.)

„Kurs nauczył mnie nowego spojrzenia na leczenie pacjentów. Zrozumiałam więcej z okluzji i ortodoncji niż z jakiegokolwiek innego szkolenia. Polecam ten kurs każdemu lekarzowi a także ortodontom praktykującym od wielu lat.”

lek. dent. Anita Szperling (2017 r.)

„Moja wiedza ortodontyczna opierała się tylko o studia i przeczytane podręczniki. Bardzo spodobało mi się holistyczne podejście do pacjenta zaprezentowane na kursie. Zamierzam zastosować przedstawione techniki w mojej pracy, jak i zaangażować syna studiującego rehabilitację do wspólnej pracy w chirodoncji.”

lek. dent. Bogna Rewinkowska

„Kurs świetnie zorganizowany. Poziom kursu rewelacyjny. Poza wiedzą ortodontyczną otrzymuje się dużą dawkę wiedzy ogólnomedycznej, która wpływa na zdrowie nie tylko własne, ale i pacjentów. Polecam!!!!!!”

lek. dent. Katarzyna Frucht


Data i miejsce kursu Cena Dodatkowe informacje Uwagi Koszyk
17 października 2019 - 20 października 2019

Warszawa, Hotel Marriott, Aleje Jerozolimskie 65/79
6600 zł do 2019-09-06 (w tym opłata rezerwacyjna 1000 zł)
Cena* bez noclegu.

Opłata rezerwacyjna bezzwrotna (nie przechodzi na inny kurs ani termin), płatna w terminie 7 dni od zgłoszenia.

*UWAGA: Cena kursu dla uczestników niebędących lekarzami wynosi 6600 zł + VAT (23%) = 8118 zł (patrz Aktualności z dnia 5 stycznia 2011 r.).


Maks. ilość miejsc: 30

Punkty edukacyjne: przewidywane 24

Kod kursu: MD10
(czwartek - niedziela)
Kliknij przycisk DODAJ, aby dodać zaznaczone terminy kursu do koszyka

e-FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: przekierowanie automatyczne po zaznaczeniu w tabeli wybranego terminu (okienko w kolumnie „Koszyk” po prawej) i kliknięciu „DODAJ”, a następnie „Złóż zamówienie”.

Rozkład godzinowy (orientacyjnie):
dzień I: 10:00–18:00
dzień II: 9:00–18:00
dzień III: 9:00–18:00
dzień IV: 9:00–12:00

przewidywany układ przerw (średnio co 1,5–2 godz. zajęć): w pełny dzień wykładowy ok. 15 min. do południa + 60 min. wczesnym popołudniem + 15 min. późnym popołudniem; w niepełny dzień wykładowy – zależnie od sytuacji.

Recepcja kursu od godz. 9:00.

Cena 4-dniowego kursu obejmuje:

 • uczestnictwo w kursie i zajęciach praktycznych
 • koszt materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych
 • podręcznik autorstwa Brocka Rondeau, DDS w tłumaczeniu lek. dent. Marcina Doleckiego „Ortodoncja dla dentystów ogólnie praktykujących” cz. I + dodatki
 • zaświadczenie* i/lub certyfikat potwierdzające uczestnictwo w kursie
 • posiłki w trakcie kursu (przerwy kawowe + lunch/obiad).

Cena kursu nie obejmuje noclegów. Przy kursach odbywających się w Warszawie rezerwacji hoteli należy dokonywać indywidualnie. Przy kursach odbywających się w Zgierzu dysponujemy pulą pokoi na terenie Ośrodka – zgłoszenia przyjmowane są przez hotel do wyznaczonej daty, w miarę dostępności miejsc; opłaty za nocleg i usługi dodatkowe (w tym parking) regulowane indywidualnie.

Kurs 4-dniowy (bez możliwości wyboru dnia/dni). Kolejność tematów w programie może ulec zmianie.

* Zgodnie z wymogami akredytacyjnymi, zakończenie zajęć krótkim testem z całego zakresu materiału danej części uprawniającym do otrzymania zaświadczenia (dotyczy lekarzy gromadzących punkty edukacyjne), a poświadczenie uczestnictwa ma postać zbiorczego dokumentu z 4 dni.

UWAGA: Każda z pierwszych dwóch części kursu odbywa się średnio 2 razy do roku (część III do V – raz), przy czym zasadniczo rok kończymy częścią I, a nowy rozpoczynamy częścią II dla grupy z roku poprzedniego i lat wcześniejszych.

Do udziału w zajęciach zapraszamy również osoby zainteresowane powtórnym odbyciem kursu, co pozwala nie tylko na utrwalenie materiału, ale także na zapoznanie się z przybywającymi aktualizacjami i modyfikacjami w programie. Zasady powtórnego uczestnictwa w kursie "Ortodoncja..." (część I–II)...

Regulamin szkoleń w pełnej wersji na naszej stronie internetowej w zakładce Regulamin.

Na skróty
© 2019 Romuald Ciesielski International Association for Orthodontics Polska (114508)